e-ITEC PROGRAMME LIST OF AVAILABLE e-ITEC COURSES (from August 2021 to March 2022)

08 Aug 2021 AEP Administrator

e-ITEC PROGRAMME

LIST OF AVAILABLE e-ITEC COURSES

 (from August 2021 to March 2022)

 

DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC e-ITEC

(từ tháng 08/2021 đến tháng 03/2022)

 

 

EMBASSY OF INDIA

HANOI

SCHOLARSHIPS BY THE GOVERNMENT OF INDIA

 

LIST OF e-ITEC COURSES

Duration

2021-2022

06/08/2021

Administrative Innovations - Passport Seva Kendra And E-Office

Đổi mới hành chính – Hộ chiếu Seva Kendra và Văn phòng điện tử

09-13/08/2021

Capacity Development on Election Planning

Phát triển năng lực Lập kế hoạch trong Bầu cử

09-13/08/2021

Health System Strengthening

Tăng cường hệ thống y tế

09-20/08/2021

Women and Enterprise Development

Phụ nữ và Phát triển Doanh nghiệp

16/08-10/09/2021

Remote Sensing and Digital Image Analysis

Phân tích hình ảnh kỹ thuật số và viễn thám

23-27/08/2021

Pooled Investment Vehicles

Các phương tiện đầu tư gộp

23-27/08/2021

Next Generation Distribution System Transition towards Smart Grid

Chuyển đổi hệ thống phân phối thế hệ mới sang Lưới điện thông minh

24-26/08/2021

Water, Sanitation and Hygiene

Nước và các yêu tố vệ sinh an toàn

25-29/08/2021

Buddha’s Path of Liberation

Con đường giác ngộ của Đức Phật

01-03/09/2021

Application of Remote Sensing and GIS In Agriculture

Ứng dụng Viễn thám và GIS trong Nông nghiệp

03/09/2021

Administrative Innovations – Udan & India Post

Đổi mới hành chính – Bưu chính Ấn Độ & Udan

06-10/09/2021

Calibration Techniques & Uncertainity Budgeting of Water Flowmeters

Kỹ thuật hiệu chuẩn & Bảng thành phần độ không đảm bảo của Lưu lượng kế đo nước

06-17/09/2021

Monitoring and Evaluation

Giám sát và Đánh giá

06-17/09/2021

Entrepreneurship Innovation and Design for Catalysing Rural Economy

Thiết kế và Đổi mới doanh nghiệp nhằm thúc đẩy Kinh tế nông thôn

06-17/09/2021

Public Expenditure Management

Quản lý Chi tiêu công

06-10/09/2021

Communication in Public Health

Truyền thông trong Y tế cộng đồng

06-24/09/2021

Towards Designing and Implementing Effective Wage Policies

Hướng tới việc thiết kế và thực hiện các chính sách tiền lương hiệu quả

06-25/09/2021

Concepts to Commissioning of Solar Power Plants

Các khái niệm về vận hành Nhà máy điện mặt trời

06-10/09/2021

Data Analytics For Beginners

Phân tích dữ liệu cho người mới bắt đầu

06-10/09/2021

Programme on Project Lending in Agriculture Sector

Chương trình cho vay dự án trong lĩnh vực nông nghiệp

13/09-01/10/2021

Fundamentals of Petroleum Refining Technology

Khóa học cơ bản về công nghệ lọc dầu

13-15/09/2021

Disaster Management Floods and Droughts

Quản lý thiên tai lũ lụt và hạn hán

20/09-01/10/2021

Entrepreneurship for Small Business Trainers/Promoters

Khóa kinh doanh cho các Nhà đào tạo / Xúc tiến doanh nghiệp nhỏ

20-24/09/2021

Next Generation Distribution System Transition towards Smart Grid

Chuyển đổi hệ thống phân phối thế hệ mới sang Lưới điện thông minh

27/09-22/10/2021

Geographical Information System

Hệ thống thông tin địa lý

27/09-18/10/2021

Energy Efficiency Practitioners Course in Industrial Utilities

Khóa học sử dụng năng lượng hiệu quả trong các tiện ích công nghiệp

27-30/09/2021

Program on Women Empowerment

Chương trình đào tạo về Trao quyền cho Phụ nữ

01-14/10/2021

Government Accounting and Financial Management

Quản lý Tài chính & Kế toán Chính phủ

04-23/10/2021

Certificate Course in Electrical Power Management

Khóa học chứng chỉ về quản lý điện năng

04-10/10/2021

Quality Management

Quản lý chất lượng

04-08/10/2021

Finance for Non Finance Background Leaders

Khóa học Tài chính cho các nhà lãnh đạo không có nền tảng tài chính

05/10/2021

Administrative Innovations – E-Hospital and E-Nam

Cải cách hành chính – Bệnh viện điện tử và sàn trực tuyến e-NAM

11-29/10/2021

The Future of Work - Navigating Transformations Effectively

Tương lai Việc làm – Sự chuyển đổi có điều hướng một cách hiệu quả

25-29/10/2021

Promoting Leadership and Entrepreneurship in Post Covid Scenario

Tăng cường khả năng lãnh đạo và Kinh doanh trong bối cảnh hậu Covid

25-29/10/2021

Financial Instruments and Issuance Processes

Các công cụ tài chính và quy trình phát hành

25-29/10/2021

Next Generation Distribution System Transition towards Smart Grid

Chuyển đổi hệ thống phân phối thế hệ mới sang Lưới điện thông minh

28/10-10/11/2021

Recent Advances in Harvest and Post-Harvest Technologies in Fisheries

Những tiến bộ mới nhất trong công nghệ thu hoạch và sau thu hoạch thủy sản

08-19/11/2021

Healthcare at Scale: Inspiration from Traditional AYUSH Medicine Systems of India

Chăm sóc sức khỏe quy mô: Cảm hứng từ Hệ thống Y học AYUSH cổ truyền của Ấn Độ

08/11-17/12/2021

Data Science and Big Data Analytics

Khoa học dữ liệu và Phân tích dữ liệu lớn

15-26/11/2021

Energy Systems and Carbon Neutral Economy

Hệ thống năng lượng và nền kinh tế trung hòa carbon

15/11-03/12/2021

Instrumentation and Process Control

Kiểm soát quy trình và thiết bị

16-29/11/2021

Quality Assurance of Fish and Fishery Products

Đảm bảo Chất lượng sản phẩm  Cá và Thủy sản

22/11-03/12/2021

International Online Course on Wind Energy Technology

Khóa học trực tuyến quốc tế về công nghệ năng lượng gió

22/11-03/12/2021

Entrepreneurship for Small Business Trainers/Promoters

Khóa kinh doanh cho các Nhà đào tạo / Xúc tiến doanh nghiệp nhỏ

22-26/11/2021

International Training Programme on Solar Energy Technologies and Its Applications

Chương trình đào tạo quốc tế về công nghệ và ứng dụng năng lượng mặt trời

22-26/11/2021

Data Analytics for The Beginners

Phân tích dữ liệu cho người mới bắt đầu

22-26/11/2021

Recent Trends and Best Practices in Power System Operation with Re-integration

Các xu hướng mới nhất và phương pháp tốt nhất trong vận hành hệ thống điện có tích hợp lại

29/11-10/12/2021

Manpower Information System

Hệ thống thông tin nhân lực

06-10/12/2021

Online Programme on Corporate Governance in Commercial Banks: Issues and Perspectives

Chương trình Trực tuyến về Quản trị Doanh nghiệp trong Ngân hàng Thương mại: Các vấn đề và Quan điểm

06-10/12/2021

Finance for Non Finance Background Leaders

Khóa học Tài chính cho các nhà lãnh đạo không có nền tảng tài chính

06-17/12/2021

International Programme on Institutional Planning and Management for Heads of Educational Institutions

Chương trình quốc tế về  quản lý và hoạc định thể chế dành cho người đứng đầu các cơ sở giáo dục

07-21/01/2022

Data Analytics for Beginners

Phân tích dữ liệu cho người mới bắt đầu

07/02-18/03/2022

Data Science and Big Data Analytics

Khoa học dữ liệu và Phân tích dữ liệu lớn

02-15/03/2022

International Programme on Institutional Planning and Management for Heads of Educational Institutions

Chương trình quốc tế về  quản lý và hoạc định thể chế dành cho người đứng đầu các cơ sở giáo dục

14-18/03/2022

Online Training Programme on Financial Inclusion and Development

Chương trình đào tạo trực tuyến về hòa nhập và phát triển tài chính

Please apply at https://itecgoi.in/e-itec

For any query, please contact Ms. Tuyet Trinh at dp.hanoi@mea.gov.in