Địa chỉ

Xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, Vietnam

(+84) 0208. 350. 9999

(+84) 962. 233.901