Mẫu đơn và giấy xác nhận

Ngày đăng: 28 Mar 2019 Ngày cập nhật: 28 Mar 2019 Quản trị viên CTTT
MẪU ĐƠN/GIẤY XÁC NHẬN

TT

Tên mẫu đơn

Mã đơn

Ghi chú

1

Đơn Xin Hưởng Trợ Cấp Xã Hội

Mẫu 1.1

 

2

Giấy Chứng Nhận Học Sinh, Sinh Viên Thuộc Hộ Nghèo

Mẫu 1.2

 

3

Đơn Đề Nghị Miễn, Giảm Học Phí

Mẫu 1.3

 

4

Đơn Đề Nghị Hỗ Trợ Chi

Phí Học Tập

Mẫu 1.4

Chỉ áp dụng đối với SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo,

Cận nghèo, thi đỗ vào học đại học. Không áp dụng đối với SV hệ cử tuyển và hệ 30A

5

Giấy Xác Nhận

Mẫu 1.5

Mẫu vay vốn

6

Giấy Xác Nhận

Mẫu 1.6

Mẫu chung

7

Giấy Xác Nhận

Mẫu 1.7

Dùng cho SV tốt nghiệp muộn đã kết thúc khóa học

8

Đơn Xin Xác Nhận

Mẫu 1.8

Dùng cho SV đang học tập tại trường, không dùng cho SV tốt nghiệp muộn

9

Giấy Xác Nhận

Mẫu 1.9

Phiếu đăng ký sử dụng gói cước sinh viên

10

Đơn Đề Nghị Cấp Lại/

Đổi Thẻ Sinh Viên Kiêm Thẻ Agriabank

Mẫu 1.10

 

11

Đơn Xin Thôi Học

Mẫu 1.11

 

12

Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập

Mẫu 1.12

 

13

Đơn Xin Trở Lại Học Tập

Mẫu 1.13

 

14

Đơn Xin Chuyển Trường

Mẫu 1.14

 

15

Đơn Xin Chuyển Ngành Học

Mẫu 1.15

 

16

Đơn Đăng Ký Ở Nội Trú, Ngoại Trú (M1)

Tải xuống

 

17

Phiếu Di Chuyển Chỗ Ở (M2)

Tải xuống

 

18

Đơn Xin Chuyển Khóa Học

Tải xuống