Lễ bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên K46 Chương trình tiên tiến

21 Oct 2018 7:30 am to 5:30 pm Giảng đường D

Văn phòng chương trình tiên tiến trân trọng tổ chức thành công lễ bảo vệ tốt nghiệp của 68 sinh viên K46 chương trình tiên tiến.

Chúng tôi chào mừng tất cả các bạn sinh viên tới tham dự buổi lễ đặc biệt này