Lễ tốt nghiệp cho sinh viên khóa 46 Chương trình tiên tiến

15 Dec 2018 9:00 am to 12:00 pm Phòng họp A4 Nhà trung tâm

Văn phòng Chương trình tiên tiến trân trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên khóa 46 Chương trình tiên tiến vào ngày 15 tháng 12 năm 2018

Thành phần tham dự: BGH trường, giảng viên và cán bộ văn phòng CTTT cùng toàn thể sinh viên CTTT

Thời gian: 9:00 - 12:30 sáng ngày 15 tháng 12 năm 2018

Địa điểm tổ chức: Phòng họp A4, Nhà trung tâm

Chúng tôi mong đợi sự hiện diện của thầy cô và các bạn!