Sự kiện gần đây

21 October
7:30 am to 5:30 pm Giảng đường D

Lễ bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên K46 Chương trình tiên tiến

Văn phòng chương trình tiên tiến trân trọng tổ chức thành công lễ bảo vệ tốt nghi...

15 December
9:00 am to 12:00 pm Phòng họp A4 Nhà trung tâm

Lễ tốt nghiệp cho sinh viên khóa 46 Chương trình tiên tiến

Văn phòng Chương trình tiên tiến trân trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên kh&oacut...

26 October
2:00 pm to 5:00 pm Hội trường A4

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019 - 2020

31 October
8:00 am to 9:00 pm Quảng trường thanh niên

INTERNATIONAL DAY – NGÀY HỘI VĂN HOÁ QUỐC TẾ

05 December
12:00 am to 11:30 am Giảng đường D - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Lễ tốt nghiệp sinh viên K48