Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo Chương trình tiên tiến

19 Apr 2021 Quản trị viên CTTT

Sáng 17/04, Chương trình tiên tiến – Đại học Nông Lâm đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng chương trình đào tạo Chương trình tiên tiến" nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, giảng dạy và đánh giá nhằm góp phần nâng cao chất lượng và quy mô đào tạo. Tham dự Hội thảo gồm đại diện của phòng ban của nhà Trường và các thầy cô đang tham gia giảng dạy tại Chương trình tiên tiến.

Tham dự Hội thảo “Nâng cao chất lượng chương trình đào tạo Chương trình tiên tiến" gồm các thầy cô đến từ phòng đào tạo và các thầy cô tham gia trực tiếp giảng dạy Chương trình tiên tiến.

Công tác nâng cao chất lượng chương trình đào tạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng và là định hướng phát triển của Chương trinh tiên tiến. Vì vậy, Hội thảo Nâng cao chất lượng chương trình đào tạo được diễn ra tập trung vào các chủ đề chính là: Các biện pháp duy trì/cải tiến chất lượng chương trình đào tạo, Thực hiện khảo trong xây dựng chương trình đào tạo, một số vấn đề trong cải tiến chất lượng chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, Hội thảo cũng tập trung giải quyết vấn đề là tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo kết hợp với mở rộng quy mô đào tạo.

     Hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, giảng dạy và đánh giá nhằm góp phần nâng cao chất lượng và quy mô đào tạo

   Hội thảo cũng tập trung giải quyết vấn đề là tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo kết hợp với mở rộng quy mô đào tạo

Thông qua các bài tham luận được báo cáo, các đại biểu tham dự đã nhìn thấy một bức tranh tổng thể về tình hình đào tạo của Chương trình tiên tiến hiện nay. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã tham gia trao đổi, phân tích những khó khăn, thuận lợi trong công tác đào tạo, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm góp phần đưa công tác giảng dạy của VP Chương trình tiên tiến ngày càng hoàn thiện, nâng cao uy tín và giữ vững thương hiệu của Chương trình tiến tiến.