20 Mar 2018

Sinh viên K46CTTT thực tập tốt nghiệp tại các trường Đại học Đài Loan

Sinh viên K46CTTT thực tập tốt nghiệp tại các trường Đại học Đài Loan Sinh viên K46CTTT  thực tập tốt nghiệp tại các trường Đại...

Đọc thêm
20 Dec 2016

Sinh viên Trao đổi từ trường ĐH Edith Cowan, Australia chia sẻ cảm xúc về CTTT

Sinh viên Trao đổi từ trường ĐH Edith Cowan, Australia chia sẻ cảm xúc về CTTT Học kỳ 1, năm học 2016-2017, Chương trình tiên tiến (CTTT),...

Đọc thêm
12 Jan 2016

Sinh viên Indonesia chia sẻ cảm xúc sau thời gian trao đổi ở Việt Nam

Sinh viên Indonesia chia sẻ cảm xúc sau thời gian trao đổi ở Việt Nam   Hôm nay mình đã được gặp và nói chuyện v...

Đọc thêm