[GÓC TUYỂN DỤNG] Nghiên cứu viên thực địa - Đa dạng sinh học

16 Apr 2021 Quản trị viên CTTT

Tổ chức bảo tồn động thực vật hoang dã quốc tế - Chương trình Việt Nam

đang tuyển vị trí: Nghiên cứu viên thực địa – Đa dạng sinh học

Có nhiệm vụ hỗ trợ nhóm kĩ thuật về bảo tồn đa dạng sinh học với những điều khoản và điều kiện sau:

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Loại công việc: Toàn thời gian

Chức vụ:           Nghiên cứu viên thực địa – Đa dạng sinh học

Ngày bắt đầu:   Sớm nhất có thể

Thời hạn:          Một năm với khả năng gia hạn tùy theo nhu cầu của tổchức và nguồn quỹ

Nơi làm việc:   Văn phòng tại Hà Nội, thường xuyên công tác tại các vùng dự án

Số giờ:              40 tiếng/tuần

Lương:             Tổng US$320 –US$450 mỗi tháng, mức lương cụ thể được quyết định dựa trên kĩ năng và kinh nghiệm

Báo cáo:           Trưởng nhóm Đa dạng sinh học

MỤC TIÊU

Mục tiêu của vị trí Nghiên cứu viên thực địa –Đa dạng sinh học là hỗ trợ và thực hiện công việc thực địa thuộc các dự án bảo tồn, tập trung vào điều tra/nghiên cứu đa dạng sinh học, điều tra cơ bản, giám sát sinh học, xây dựng năng lực cho CCT và GMT, và hỗ trợ các hoạt động nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học khi được yêu cầu.

VAI TRÒ

Nghiên cứu viên thực địa – Đa dạng sinh học sẽ là một vị trí cho người mới bắt đầu sự nghiệp bảo tồn với khả năng hỗ trợ và thực hiện các hoạt động dự án. Vị trí này sẽ có trách nhiệm hỗ trợ và thực hiện các hoạt động dự án liên quan đến việc trực tiếp bảo vệ và/hoặc nghiên cứu động vật hoang dã, đặc biệt là linh trưởng. Vị trí Nghiên cứu viên thực địa được kì vọng sẽ làm việc ở văn phòng Hà Nội và thường xuyên công tác tại các vùng dự án (ít nhất 60% thời gian).

Chi tiết mô tả công việc, vui lòng xem tại: đây